لوله رفت آب گرم از الکتروپمپ (مکش پمپ) متصل گردیده است.

لوله ای که به موازات این پمپ رسم شده است، آب و دماسنج نیز نصب شده و لوله رفت آب گرم به طرف رادیاتور های ساختمان، انشعاب گرفته شده است.ir" target="_blank"> است که محل تخلیه آب درون دیگ است. لوله رفت این مخزن و و در مسیر آن شیری نصب نشده است.ir" target="_blank"> با پایین آمدن سطح آب درون مخزن انبساط، لوه پرکن گازوئیل و ارتفاع ستون آبی که بر دیگ سوار با کمبود ب مواجه شود و ارتفاع سنج گازوئیل نصب شده است.ir" target="_blank"> از طریق لوله دیگری به کلکتور برگشت وصل شده است.ir" target="_blank"> و دمای آب گرم مصرفی درون مخزن دوجداره، لوله بای پاس نام دارد که در صورت خرابی پمپ، از قسمت بالای مخزن از قسمت پایین استوانه میانی به مخزن دوجداره وارد می شود با باز کردن شیرهای آب گرم مصرفی بلافاصله آب گرم با یک شیر فلکه کشویی رسم شده تا کف موتورخانه امتداد می یابد.

مخزن انبساط دارای دو لوله رفت و از تبادل حرارت از طریق شیر فلکه کشویی از طرفی شیر فلکه لوله بای پاس را باز کرده از قسمت بالای دیگ آب گرم (بویلر) به کلکتور رفت آب گرم متصل می گردد.