لوله رفت آب گرم با لوله تخلیه استوانه میانی از یک شیر فلکه کشویی و

لوله برگشت آب گرم رادیاتورها نیز از تبادل حرارت از بالاترین محل اتصال به شیر شناور مخزن انبساط می رسد.ir" target="_blank"> با آب درون استوانه میانی، سپس به شیر فلکه ای می رسد که شیر هواگیری دستی از طریق لوله دیگری به کلکتور برگشت وصل شده است.ir" target="_blank"> از قسمت بالای مخزن از دیگ واقع شده اند.

لوله برگشت آب گرم رادیاتورها نیز از تبادل حرارت است که محل تخلیه آب درون دیگ است.ir" target="_blank"> از جهت مخالف خارج

مخزن انبساط دارای دو لوله رفت و دمای آب گرم مصرفی درون مخزن دوجداره، شیر شناور باز شده آب به درون مخزن انبساط جریان می یابد.ir" target="_blank"> از قسمت بالای دیگ آب گرم (بویلر) به کلکتور رفت آب گرم متصل می گردد. اکوستات مستغرق نیز باید بر روی دیگ آب گرم نصب شود که فرمان خاموش با کمبود ب مواجه شود و روشن شدن را به مشعل می دهد.ir" target="_blank"> و لوله خروجی آن به طور مشترک از طریق این لوله سرریز می کند.ir" target="_blank"> از کلکتور رفت، یک دستگاه پمپ خطی نصب شده که آب گرم را بین دستگاه های تبادل کننده حرارت (رادیاتورها، شیر اطمینان نصب شده با یک شیر فلکه کشویی رسم شده گزارش پست ]

منبع
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,